ชื่ออะไร: กรณีการใช้ 'Isa ในการแปลพระคัมภีร์ภาษาอาหรับ - วิทยาลัยศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์อาหรับ (ABTS) (2023)

โดย Martin Accad

“ชื่ออะไร? สิ่งที่เราเรียกกุหลาบด้วยชื่ออื่นจะมีกลิ่นหอมหวาน”

(โรมิโอและจูเลียต องก์ 2 ฉาก 2)

ขณะที่จูเลียตเจ็บปวดกับความรักที่เธอมีต่อโรมิโอ เธอห้ามเธอเพียงเพราะเขาใช้ชื่อมอนทาคิว ซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นศัตรูกับเธอ เธอร่ายมนตร์สะกดประเด็นที่เป็นปมในใจของฉันในโพสต์นี้

ยาสุชื่อสามัญของพระเยซูในการแปลพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาอาหรับของเราในปัจจุบัน เป็นชื่อที่อิสลามซึ่งเป็นครอบครัว "อื่นๆ" ไม่รู้จักเป็นส่วนใหญ่ “ครอบครัวคริสเตียน” ต้องการรักษาชื่อนี้ไว้มักจะปกป้องมันด้วยความหลงใหล. อัลกุรอานแนะนำชื่อ'คือสำหรับพระเยซูโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน แม้ว่าฉันจะสำรวจแรงจูงใจที่เป็นไปได้ด้านล่าง ซึ่งมีหลายอย่างที่กล่าวถึงในบทความยอดเยี่ยมบทความวิกิพีเดียคือ "พ่อ"

อัครสาวกยุคแรกจะสนับสนุนเราเมื่อเป็นไปได้ให้ใช้ชื่อและคำที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมที่ได้รับ

สำหรับผู้แปลพระคัมภีร์ที่ต้องการทำงานอย่างซื่อสัตย์ อะไรคือ “แบบอย่างของอัครทูต” ที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม? ในพันธสัญญาใหม่ เหล่าอัครสาวกรับเอาสิ่งเทียบเท่าที่มีอยู่ในการรับวัฒนธรรม เช่นธีออสสำหรับเอโลฮิมและที่สำหรับอิเหนาแต่สำหรับพระนามของพระเยซู พวกเขารับเอาภาษาฮีบรู/อราเมอิกมาใช้ใช่เป็นการทับศัพท์ภาษากรีกที่ใกล้เคียงพระเยซู.

เหตุผลนี้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ เนื่องจาก "พระเจ้า" และ "ลอร์ด" มีความหมายเทียบเท่าในภาษากรีกใช่เป็นชื่อเฉพาะที่ไม่มีคำเรียกในภาษารับ การประดิษฐ์ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อที่พระเยซูเป็นที่รู้จักในภาษาอราเมอิกนั้นไร้สาระ เฉพาะเมื่อไม่มีสิ่งที่เทียบเท่าในวัฒนธรรมการรับ - เช่นเดียวกับกรณีที่มีชื่อเฉพาะ - อัครสาวกจึงใช้การทับศัพท์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าอัครสาวกยุคแรกจะสนับสนุนเราในงานแปลของเรา ให้ใช้ชื่อและคำที่คุ้นเคยกับการรับวัฒนธรรม

ความรอดอยู่ในอำนาจของบุคคลของพระเยซูมากกว่าที่จะอยู่ในชื่อตัวอักษร Yasu ‘หรือพระเยซูหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่า

ชื่อ Yasu เองเป็นที่มาของความรอดของพระเจ้าหรือไม่? คริสเตียนอาหรับควรแนะนำการทับศัพท์ของพระนามของพระเยซูเป็นการลงท้ายด้วยตัวมันเองหรือไม่? มีพลังวิเศษกับชื่อนี้หรือไม่?

ชื่อของพระเยซูและความรอดของพระองค์ถูกใช้อย่างไร้ประโยชน์นับครั้งไม่ถ้วนโดยคริสตจักรตลอดประวัติศาสตร์ รวมถึงบนธงสงครามของนักรบคริสเตียนที่ “ศักดิ์สิทธิ์” แน่นอนพระเจ้าจะให้เกียรติกับความรอดของคนที่เชื่อในพลังแห่งความรอดของชื่อ'คือก่อนที่จะให้เกียรติคนที่อ้างผลประโยชน์เหล่านี้อย่างไร้ประโยชน์ผ่านอำนาจทางทหารในนามของพระเยซูหรือยาสุ.

สำหรับประเพณีของชาวคริสต์อาหรับ ชื่อในอัลกุรอานสำหรับพระเยซูสามารถตอบสนองความต้องการด้านคำศัพท์ของคริสตจักรได้ ในการแปลพันธสัญญาใหม่ภาษาอาหรับคลาสสิกส่วนใหญ่ คริสเตียนอาหรับเลือกยาสุแต่เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมกับอิสลามในข้อความเชิงโต้ตอบ พวกเขาแทบจะไม่ใช้เลย'คือ. ไม่มีเหตุผลให้พวกเขามองออกไปข้างนอก และไม่ควรมีการคัดค้านที่เราจะทำเช่นนั้นในวันนี้ ทั้งในการแปลพระคัมภีร์และการใช้งานอื่น ๆ หากเห็นว่าเหมาะสมในบางบริบท เว้นแต่ว่าจะมีความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือเวทมนตร์บางอย่างใน ชื่อตามตัวอักษรนั่นเอง ชาวโปรเตสแตนต์ถือว่าความรอดไม่ได้มาจากพิธีรับบัพติศมา ตัวอย่างเช่น ศีลล้างบาป ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เร่งรีบในการให้บัพติศมาแก่คนที่กำลังจะตาย เพราะพวกเขาเชื่อว่าความรอดจะได้รับผ่านการบังเกิดใหม่และการสวดอ้อนวอนขอการกลับใจ เหตุใดเราจึงควรเชื่อว่าความรอดอยู่ในชื่อที่แท้จริงยาสุหรือพระเยซูแทนที่จะอยู่ในอำนาจของพระเยซู?

ผู้เขียนอัลกุรอานไม่มีเจตนาโต้แย้งในการเลือกใช้พระนามของพระเยซู แต่โดยธรรมชาติแล้วพยายามใช้ชื่อที่คุ้นเคยและมีความหมายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับประชาชนของพระองค์ในสำนวนภาษาของพวกเขา

มีบางคนแนะนำว่าภาษาอาหรับ'คืออาจเป็นการกลับชื่อโดยเจตนายาสุ. คนอื่นๆ อ้างว่าจงใจหมายถึงการดูหมิ่น ซึ่งรับมาจากชุมชนชาวยิวในสมัยนั้น โดยเชื่อมโยงพระนามของพระเยซูกับเอซาวซึ่งพระเจ้า "เกลียดชัง" (ดู มาลาคี 1:2b–3ก) นี่เป็นข้อโต้แย้งเก่า ๆ ที่นักวิชาการรุ่นใหม่ ๆ ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง โดยหลักแล้วเป็นเพราะขาดหลักฐานว่าชาวยิวใช้เอซาวแทนพระเยซูเป็นการดูถูก (ดูบทความ Wikipedia เรื่อง "Isa")หนึ่งข้อโต้แย้งดำเนินไปในลักษณะนี้: อัลกุรอานอ้างว่าเป็นการเปิดเผยจากสวรรค์ - อัลกุรอานไม่เคยกล่าวถึงยาห์เวห์เป็นชื่อที่ถูกต้องของพระเจ้า หรือเยชูอาเป็นชื่อที่ถูกต้องของพระผู้ช่วยให้รอดของพระองค์ - ดังนั้นอัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์ที่ต่อต้าน ที่ละเว้นชื่อที่ถูกต้องของพระเจ้าอย่างจงใจ

มีปัญหามากมายเกี่ยวกับข้อโต้แย้งนี้ ข้อหลักคือการบังคับให้เราเลือกระหว่างการยอมรับว่าอัลกุรอานเป็นโองการจากสวรรค์หรือการปฏิเสธอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ต่อต้าน ในฐานะคริสเตียนที่ไม่เชื่อในความจำเป็นของการเปิดเผยหลังพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม ฉันมาที่อัลกุรอานโดยไม่คาดหวังว่าจะมีการถ่ายทอดสิ่งเหนือธรรมชาติ ฉันพบข้อความที่ต้องการถ่ายทอดการเปิดเผยพระคัมภีร์ของพระเจ้าในภาษาอาหรับที่ชาวอาระเบียสามารถเข้าใจได้ หากอัลกุรอานมีความหมายตามที่ฉันเชื่อว่าเป็นประเภทภาษาอาหรับกลางของคัมภีร์ไบเบิล มันคงไร้ประโยชน์หากจะใช้การทับศัพท์ของชื่อภาษาฮิบรูที่ไม่มีความหมายต่อชาวอาหรับแห่งอาระเบีย มันจะต้องพยายามใช้ชื่อที่คุ้นเคยและมีความหมายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับสำนวนภาษาอาหรับ

ชื่อ 'Isa มาจากไหน?

เป็นการยุติธรรมที่จะถามตัวเองเกี่ยวกับที่มาของชื่อคือ. น่าเสียดายที่ไม่มีคำอธิบายง่ายๆ การสำรวจที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ สามารถอ่านได้ในบทความ Wikipedia เรื่อง “Isa” ต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตบางประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

  • ใน Syro-Aramaic ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในหมู่ชาวคริสต์รอบ ๆ มูฮัมหมัด ชื่อของพระเยซูจะไม่ออกเสียงยาสุแต่'อีชัว', ออกเสียงด้วยการเปิดสายเสียงหยุด (แฮมซา) มากกว่าด้วย aของ'. การเปลี่ยนแปลงของชื่อ'อีชัว'ถึง'คือแม้ว่าจะอธิบายในเชิงภาษาศาสตร์ไม่ได้ในทันที แต่ก็สามารถเข้าใจได้จากมุมมองของการใช้ โดยที่คำว่า “'ฉัน” จะถูกรวมเข้ากับตัวอักษรภาษาอาหรับ‘อาย. นอกจากนี้พยางค์ที่สองหน้าแข้งจะแยกไม่ออกจากจดหมายบาปในสคริปต์ภาษาอาหรับในสมัยนั้นซึ่งขาดตัวกำกับเสียง ไม่ว่าในกรณีใด 'อายนเป็นอักษรตัวแรกทั่วไปสำหรับชื่อเฉพาะในภาษาอาหรับ
  • อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ตามบทความในวิกิพีเดีย Josef Horovitz นักตะวันออกเชื้อสายยิวชาวเยอรมัน (พ.ศ. 2417-2474) ถือกันว่า “รูปแบบอัลกุรอานมีความหมายคู่ขนานกันในตัวเรา(โมเสส)." อัลกุรอานที่เขียนด้วยร้อยแก้วร้อยแก้วมักจะเชื่อมโยงชื่อคู่ที่มีโครงสร้างจังหวะเหมือนกันและลงท้ายด้วยสัมผัสคล้องจอง Horovitz บันทึกคู่ Ismā'īl และ Ibrahīm (อิชมาเอลและอับราฮัม), JālūtและTālūt (Goliath และ Saul) ฉันจะเพิ่มQābīlและHābīl (Cain และ Abel) ด้วย การเปลี่ยนชื่อทั้งหมดของซาอูลและคาอินเพื่อจุดประสงค์ในการคล้องจองและจังหวะนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ และในความเห็นของฉัน อาจให้เหตุผลที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ'อีชัว'เข้าไปข้างใน'คือในคู่ ‘คือและในตัวเรา.

ในที่สุด Hikmat Kashouh นักวิชาการชาวคริสเตียนอาหรับได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์และลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับคำถามนี้ ในหนังสือเล่มล่าสุดของเขาพระวรสารเป็นภาษาอาหรับเขาเสนอว่า "ว่า 'Isa มาจากภาษากรีก Ἰησοῦς ซึ่งเขียนเป็น nomen sacrum" เดอะชื่อศักดิ์สิทธิ์(ชื่อศักดิ์สิทธิ์) ของพระเจ้าและนักบุญมักถูกย่อทั้งในต้นฉบับและรูปเคารพในโลกยุคคลาสสิกเนื่องจากความถี่สูงและ – ไม่ต้องสงสัยเลย – เพื่อประหยัดพื้นที่อันมีค่าบนกระดาษหนังและวัสดุเชิงสัญลักษณ์ พระนามพระเยซูบนไอคอนภาษากรีกเกือบทุกชื่อมักเขียนด้วยรูปแบบสัญญาว่า “ΙΣ” (เมืองหลวงของกรีกไอโอตะ[ฉันและซิกม่า[s] โดยเส้นที่อยู่เหนือตัวอักษรทั้งสองแสดงถึงการหดตัว) Kashouh ให้เหตุผลว่า "เป็นไปได้มากว่า 'Isa มาจากชื่อศักดิ์สิทธิ์ของกรีกIC (อ่านว่า E-Sa)' เขาสรุป:

ในที่สุด บางคนอาจคิดว่าข้อเท็จจริงที่ว่าประเพณีของอัลกุรอานชอบ “عيسى” สำหรับ IC แทนที่จะเป็น “يسوع” สำหรับ Ἰησοῦς อาจชี้ให้เห็นได้ว่าชื่อนี้ได้รับการเคารพในยุคอิสลามตอนต้นอย่างไร และแท้จริงแล้วถือว่าเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ ”

แล้วชื่ออะไร?

ดังนั้น "ชื่ออะไร" หากคุณเป็นผู้ติดตามที่มุ่งมั่นของพระเยซู ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลายคนอยู่ในพระนามของพระองค์ แต่จะถือได้ว่าอยู่ในความสำคัญมากกว่าในรูปร่างชื่อว่ามีอำนาจและเป็นสื่อเพื่อความรอด ผู้ที่เราเรียกว่า "ความรัก" ด้วยชื่ออื่น - ไม่ว่าจะเป็นพระเยซูพระเยซู,'อีชัว,ยาสุหรือแท้จริงแล้ว'คือ- ยังหอมหวานเหมือนเดิม

มาร์ตินเป็นรองศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษาที่ ABTS และเป็นผู้เขียน “การตีความผิดอันศักดิ์สิทธิ์: การก้าวข้ามความแตกแยกของชาวคริสต์-มุสลิม

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 11/09/2023

Views: 6340

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.